Accueil Dernières nouvelles Plan du site Contact


Paroisse Sainte Gertrude Etterbeek

 
Presentatie aan de pers van het nieuwe kerkproject. (2017/09/29)

Publié le samedi 14 octobre 2017, par JPS

Hier is de tekst van het document uitgegeven op de persconferentie op 29 september 2017. Diverse kranten echoed het.

Heropbouw van de Sint-Gertrudiskerk

De figuur van het nieuwe kerkgebouw betreft een complexe opbouw rond een centrale ruimte. Zoals een tent wordt deze sacrale hoofdruimte omringd door een omhulling, bestaande uit boogsegmenten die zich naar buiten toe concaaf openen : de open hand die ontvangt, verzamelt. Zo ontstaat een familie van ruimten van verschillende groottes die zich naast de hoofdruimte situeren. Deze ruimten hebben steevast hun ovale vorm als gemeenschappelijke kenmerk, maar onderscheiden zich van elkaar door hun uiteenlopende afmetingen en functies. Ze vormen een geheel maar zijn tegelijkertijd bijzonder en autonoom. Deze ruimten vormen overgangszones tussen de centrale hoofdruimte en de stad.

Aan de binnenkant ontstaat een volkomen regelmatige concentrische figuur die uitdrukking geeft aan het idee van de 'communio' : de gemeenschap verzamelt zich rond het altaar en het spreekgestoelte. De hoofdruimte verbindt tevens, zoals een plein, de aangrenzende kleinere ruimten met elkaar. De ruimten worden door de aanwezigheid van gebruikers en bezoekers geactiveerd, zowel binnen als buiten als in de overgangszones. De dynamische façade opent zich op twee markante plaatsen naar de omgeving. Het grote raam in de hoofdruimte vormt een venster naar het oosten : deze 'rosace' laat 's ochtends direct zonlicht in de hoofdruimte binnen stromen. De toegang tot de kerk vormt een venster naar het westen, waar het inkomportaal de sacrale ruimte met de stad verbindt.

De uitstraling van het gebouw is plechtig : de kerk onderscheidt zich van haar onmiddellijke omgeving door haar dynamische en tegelijk beschermende vorm waarvan de ruimtelijkheid pas na het betreden van het gebouw begrijpbaar wordt. De heldere baksteen onderscheidt zich van haar omgeving, en onderstreept het unieke maar tegelijk traditionele karakter van het gebouw. De plechtige uitstraling wordt bepaald door de bijzondere toepassing van eenvoudige materialen in combinatie met de lichtinval op de gebogen wanden waardoor zowel binnen als buiten het gebouw een sculpturale werking ontstaat. Vanuit plastisch oogpunt is het gebouw een sculptuur, vorm gegeven door een doorlopend omhulsel van gebogen wanden. Daardoor kan men niet spreken van een voorgevel, zijgevels en een achtergevel. Alle gevels worden gelijkwaardig behandeld en vormen een eenheid.

Ruimtelijk los van het hoofdvolume staat de klokkentoren of 'campanile'. Onderaan bevindt zich een intieme bezinningruimte waar het oorspronkelijke gietijzeren kruis van de afgebroken kerk wordt opgesteld. Deze ruimte heeft een afzonderlijke toegang en is overdag vrij toegankelijk. Bovenaan werkt de vorm zich open en krijgen de vier oude klokken een plaats.

De publieke hoofdtoegang wordt in verschillende sequenties georganiseerd : via het voorplein bereikt men de inkomzone begrensd door een curve in het hoofdvolume en de campanile, van waaruit men het overdekte inkomportaal en vervolgens de nartex betreedt. Van hieruit worden de sacrale hoofdruimte en de weekkapel ontsloten.

De verscheidenheid aan functies en daartoe bestemde ruimten maakt het geheel tot een religieus centrum waar groepen van diverse grootte in een specifiek kader samen komen. De centrale hoofdruimte en weekkapel bieden samen plaats aan 230 bezoekers. Zij zullen zich buiten de erediensten ook openstellen voor culturele activiteiten zoals muziekconcerten en conferenties.

Ruimte wordt gegenereerd door licht. Via een reeks lichtschachten stroomt mystiek scheerlicht op de gebogen wanden van de centrale ruimte binnen. Het zonlicht weerkaatst doorheen lichtkoepels in het dak tegen de binnenwanden van de lichtschachten. Deze bevinden zich boven een aantal zijruimten palend aan de hoofdruimte. Naast hun functie als natuurlijke lichtbronnen hebben de lichtschachten ook een variabele akoestische werking en vergroten zij het luchtvolume van de hoofdruimte. Het 'roosvenster' of 'rosace' in de oostelijke gevel brengt direct zonlicht in de ruimte. Het patroon van de raamindeling is een abstracte interpretatie van de kerkplattegrond. Deze opening brengt niet alleen zonlicht binnen, ook omgekeerd wordt na zonsondergang de activiteit in de kerk naar buiten toe kenbaar gemaakt d.m.v. kunstmatige verlichting in de kerk.

Heraanleg van het van Meyelplein

De figuur van de nieuwe Sint-Gertrudiskerk wordt gevormd door boogsegmenten, die haar een uitgesproken modern aanzicht geven. Haar bouwstijl verschilt daarmee volledig van de omliggende gebouwen. Dankzij zijn afmetingen, zijn hoogte en het specifieke karakter van zijn gevelbekleding in baksteen wordt het gebouw echter op harmonieuze wijze geïntegreerd in het stadsweefsel van de wijk.

Op basis van een akkoord met de kerkfabriek van de Sint-Gertrudisparochie, die eigenaar is van het terrein, heeft de gemeente haar technische diensten de opdracht gegeven om - in nauwe samenwerking met de architecten van de nieuwe kerk en de actieve parochianen die zich verenigd hebben in de werkgroep "herbouw" - een ontwerp uit te tekenen voor het centrale gedeelte van het Van Meyelplein. De nieuwe kerk zal immers kleiner zijn dan het vroegere gebouw waardoor ze slechts een deel van het plein zal innemen.

In overleg tussen de gemeentediensten en de architecten van de kerk werd dus een eerste schets getekend. Het idee is om een nieuwe openbare ruimte met een origineel en emblematisch karakter te creëren die het nieuwe kerkgebouw aanvult. Het is ook de bedoeling dat de banden tussen de buurtbewoners aangehaald kunnen worden op het plein door er een ware ontmoetingsplaats van te maken voor de inwoners van de wijk en Etterbeek.

Om die doelstellingen te bereiken, hebben de ontwerpers gekozen voor een ruimte waarin de beplanting een belangrijke rol speelt : een levendige en groene plek dus. Op functioneel vlak houdt de geplande inrichting zoveel mogelijk rekening met de vele behoeften die geïntegreerd worden op het plein.

Een cirkel die in kasseien aangelegd wordt voor de centrale gevel van de kerk zal het centrale element van het plein vormen. Hij zal dienstdoen als voorplein van de kerk en bijdragen aan de nieuwe identiteit van de plek. Om een natuurlijke verbinding te maken met de Generaal Lemanstraat worden er geen grote aanplantingen voorzien op de centrale as van het plein. Als knipoog naar de oude kerk, die afgebroken werd in 1993, zullen haar contouren symbolisch afgetekend worden op de grond aan de hand van een stenenrij. Op die manier kan het feit dat de kerk vroeger de volledige oppervlakte van het Van Meyelplein innam zichtbaar gemaakt worden.

Geschiedenis van het dossier

11 mei 1993 : op verschillende plaatsen in de Sint-Gertrudiskerk worden verontrustende barsten vastgesteld.

12 mei 1993 : evacuatie van de inwoners van de wijk naar een tijdelijk opvangcentrum.

13 mei 1993 : de burgemeester neemt een besluit om de kerk af te breken. Dat besluit wordt bekrachtigd door het college en de gemeenteraad.

15 mei 1993 : afbraak van de kerk.

Juni 1993 : aanleg van een rustplaats op het plein.

1997 : eerste ontwerp voor de heropbouw van de kerk.

Mei 1998 : voorstelling aan de pers van een ontwerp voor de heropbouw van de kerk (samen met een ontwerp voor de heraanleg van het plein), dat de inrichting van een ondergrondse polyvalente zaal omvat.

Maart 1999 : herziening van het ontwerp : er is niet langer sprake van een polyvalente zaal, maar er wordt akte genomen van de principes voor de bouw van een kleinere kerk achter aan het plein.

Mei 2000 : goedkeuring van een overeenkomst tussen de gemeente en de kerkfabriek over de bouw van een nieuwe kerk en de heraanleg van het plein. De gemeente is de bouwheer van het project

2002 - 2004 : het ontwerp evolueert. Er wordt overwogen om een ondergrondse parking te bouwen en de heropbouw van de kerk te integreren in een vastgoedproject dat ook woningen omvat.

Tussen 2005 en 2012 : geen grote evoluties. In de tussentijd verzamelt de kerkfabriek de nodige financiële middelen om de heropbouw alleen te financieren.

Maart 2014 : nieuwe overeenkomst tussen de gemeente en de kerkfabriek. De kerkfabriek wordt bouwheer en de nieuwe overeenkomst bereidt de weg voor de uitwerking van een nieuw ontwerp. Hiervoor zal nauw overlegd worden met de parochianen.

Voorjaar 2017 : de kerkfabriek stelt de nieuwe plannen voor aan de gemeente, die start met de uitwerking van een ontwerp voor de heraanleg van het plein als aanvulling op de herbouw van de kerk.

29 september 2017 : voorstelling aan de pers en aan de inwoners van het ontwerp voor de heropbouw van de kerk en de heraanleg van het Van Meyelplein.


[ Imprimer cet article ] [ Haut ]
 

 
  Accueil
      Carême 2018

Informations
      Adresses utiles
      Agenda
      Gestion
      Horaires
      Liens Internet
      Services
      Unité pastorale et paroisses voisines

Livre d'Or : bientôt en ligne...

Nederlandstalige Parochie Paroisse Sainte Gertrude
      Edito
      Reconstruction
      Vie de Sainte Gertrude


      Contact

[ Plan du site ] [ Haut ]
 

 
Dans la même rubrique

Autres articles :
Réunion de rentrée pastorale 2017 - 2018
A propos de Sainte Gertrude
Les 25 ans de prêtrise du Père Amilcar
Tapisserie de carême 2017
Sainte Gertrude
Prières à Sainte Gertrude[ Haut ]
 

Accueil Dernières nouvelles Plan du site Contact


Editeur responsable © Paroisse Sainte Gertrude Etterbeek
Site développé avec SPIP, un programme Open Source écrit en PHP sous licence GNU/GPL.
Design © Drop Zone City adapté par Philmass
______________________________________________

Les photos figurant sur ce site y sont placées en toute "bonne foi".
Si malgré cela vous souhaitez que l'une d'entre elles soit retirée, faites le nous savoir.